Frågor & svar

Frågor & svar

Frågor & svar

Hur går ett samtal till?

Första tillfället är ett intervjusamtal, sedan är det du som bestämmer fortsättningen. Det är du som bär samtalet och du utgår helt från dig själv. Vår insats är att först och främst att lyssna och ställa rätt frågor så att du kan hantera dina tankar.

Vad behandlar ni?

Vi hjälper samtalar och behandlar inom kris- och sorgebearbetning, psykoterapi, föräldrarådgivning och konsultation & stödjande samtal.

Vad kostar ett besök?

Kostnaden är 950 kronor/person (45 min) eller 1200 kronor/par (60 min).

Utredning & intyg donerade könsceller

Utredning och intyg gällande mottagande av donerade könsceller kostar 2000 kronor.

Hur hittar jag till Release Psykoterapi?

Vi finns på Ånäsvägen 21, 416 68 Göteborg